Team BIBers

Name: BIBers
Category:Cat-1
Members:Koen Missault (Boekhouden Informatica, VHSI, 1)
Dieter Delameilleure (Informaticabeheer, VHSI, 1)
Thijs Vandaele (Informaticabeheer, VHSI, 1)
Affiliation:other --other--