Reglement

 Inschrijving

 

Inschrijven gebeurt liefst zo vroeg mogelijk en zeker vóór 1 maart 2010. Inschrijven kan per team van 3 personen. Bij de inschrijving moet vermeld worden (*) naam, leeftijd, geslacht, t-shirtmaat van de drie teamleden, instelling waar elk studeert, e-mail van de contactpersoon, of het team zelf zijn laptop meebrengt ofwel gebruik wil maken van een van onze machines, een selectie van programmeertalen waarvan het team (eventueel) gebruik zal maken tijdens de wedstrijd, en optioneel een begeleider van het team. De drie teamleden mogen studeren in verschillende instellingen, en mogen van verschillend niveau zijn (secundair/hoger/afgestudeerd). Als elk lid van een team ofwel in het secundair onderwijs zit ofwel in eerste bachelor, dan behoort dat team tot categorie I. Teams waarin minstens één student zit uit tweede bachelor of hoger, behoren tot categorie II. Indien één van de teamleden reeds afgestudeerd is (als bachelor of master), zoals b.v. een doctoraatstudent, dan behoort het team tot categorie III. Ook teams uit de industrie behoren tot categorie III. Een team hoeft geen begeleider te hebben, maar het kan. De rol van de begeleider is niet het helpen bij het programmeren (in het bijzonder wordt de begeleider tijdens de wedstrijd beschouwd als niet deel uitmakend van het team), en wordt niet verder door de wedstrijdorganisatie bepaald. Het registreren van begeleider legitimeert de aanwezigheid van de begeleider op de lokatie van de wedstrijd, en geeft hem/haar recht op dezelfde catering als de teams. Tijdens de wedstrijd hebben de begeleiders geen toegang tot de programmeerruimten.

(*) Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de communicatie nodig voor deze editie van VPW, met uitzondering van het emailadres dat eventueel zal gebruikt worden ter promotie van toekomstige edities van de Vlaamse Programmeerwedstrijd (en enkel daarvoor).


Datum en locatie

 

De wedstrijd gaat door op woensdag 17 maart 2010 in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent. Registratie kan vanaf 13u30, de eigenlijke wedstrijd begin (stipt) om 15u.


Opgaven

 

De opgaven worden opgesteld door medewerkers van de wedstrijdorganisatie. Elk team krijgt 5 opgaves voorgeschoteld, die tijdens de wedstrijd moeten opgelost worden. De drie categorieën krijgen verschillende opgaves, en de moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de verwachte programmeerervaring van de deelnemers.


Rangschikking

 

De rangschikking is in de eerste plaats gebaseerd op het aantal correct opgeloste opgaven. Bij ex aequo wordt de totale submissietijd + totale straftijd van een team gebruikt: hoe korter die is, hoe beter de rangschikking. De totale submissietijd is de som van de submissietijden van de correcte oplossingen. De submissietijd van een correcte oplossing is de tijdsduur tussen het tijdstip van de submissie van die correcte oplossing en het begin van de wedstrijd (15u). De totale straftijd is de som van de straftijden voor elke foutieve inzending. De straftijd voor elke foutieve inzending is 20 minuten.


Verloop van de wedstrijd

 

Elk team beschikt over één laptop of één pc, en over slechts één toetsenbord en één scherm. Er is geen beperking op wat op de meegebrachte laptop mag staan. Elk team dat een pc van de Universiteit Gent gebruikt, mag naar goeddunken programmeerinformatie meebrengen op een memory stick en/of CD. De deelnemers houden zich aan de regels van fair play, waaronder

  • geen toegang tot het internet zoeken
  • niet interfereren met de andere teams tijdens de wedstrijd
  • geen hulp van buitenaf proberen te verkrijgen
  • ...

Vragen of opmerkingen aan het adres van de jury over de opgaves of andere aspecten van de wedstrijd gebeuren via het communicatiesysteem dat deel uitmaakt van de wedstrijdinterface. In uitzonderlijke gevallen (b.v. technische problemen) kan rechtstreeks een vraag gesteld worden aan de leden van de organisatie die aanwezig zijn. Elk team ontvangt de opgaven op papier om 15u. Tot 18u kunnen oplossingen ingezonden worden: de inzendprocedure wordt uitgelegd tussen 14u en 15u. Zo snel mogelijk na elke inzending wordt aan het team meegedeeld hoe de inzending beoordeeld werd: correct, foutief+een standaard boodschap waarom (tijdslimiet overschreden, geheugenlimiet overschreden, runtime fout, compileert niet, linkt niet, ...). Uitleg over de boodschap kan bekomen worden bij de jury. Een inzending wordt als correct beschouwd indien die op de geheime testinput (vooraf door de jury vastgelegd) de juiste output produceert, binnen de gestelde tijdslimieten en geheugenlimieten. Deze limieten zijn ad hoc per taal+hardware bepaald en worden niet meegedeeld. Alle teams moeten programmeren in een aangewezen ruimte en plaats. Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers zich vrij bewegen buiten de programmeerruimten, met inachtneming van de regels van fair play.


Drank en voedsel

 

Er wordt frisdrank voorzien vanaf 14u voor alle deelnemers en begeleiders. Vanaf 18u zijn er bovendien ook gratis broodjes voor alle deelnemers, mogelijk beperkt door bonnetjes.

Deelnemers mogen zelf ook drank en voedsel meebrengen, maar alcohol is niet toegelaten en zal ook niet door de organisatie voorzien worden.


De inzendingen

 

De teams gebruiken enkel de ondersteunde programmeertalen: een team hoeft niet voor elk probleem dezelfde programmeertaal te gebruiken. De inzendingen blijven eigendom van de teams, en de organisatie zal geen ingezonden oplossingen (ook geen foutieve) verspreiden.


Aanvaarding van de reglementen

 

Door hun deelname leggen de deelnemers zich neer bij de beslissingen van de jury en de organisatoren.