Voorbeeldopgave - in- en uitvoer

layout

Deze opgave dient als voorbeeld voor de manier waarop data ingelezen wordt (via standaard invoer), en moet uitgeprint worden (via standaard uitvoer).

Het PDF document beschrijft een heel eenvoudig programma dat moet geschreven worden, in dezelfde vorm als de vragen die tijdens de wedstrijd zullen gebruikt worden. Tevens is er voor elke ondersteunde taal een voorbeeldoplossing beschikbaar.

Voor elke opgave moet je een programma schrijven (één bronbestand!) dat invoer inleest en uitvoer uitschrijft. Invoer en uitvoer gebeuren altijd via de standaard invoer (stdin) en uitvoer (stdout), dus niet via files.

Vragen of opmerkingen: info@vlaamseprogrammeerwedstrijd.be.