Uitslag VPW 2013

Categorie I (Secundair)

Categorie II (Professionele Bachelors)

Categorie III (Academische Bachelors)

Categorie IV (Masterstudenten en Afgestudeerden)

Na de proclamatie van de resultaten van de Vlaamse Programmeerwedstrijd 2013 is gebleken dat een aantal deelnemers tijdens de wedstrijd programma's hadden ingestuurd die misbruik maken van het nieuwe beoordelingssysteem dat ook punten toekent wanneer slechts een deel van de testgevallen correct worden opgelost.

Dergelijke programma's kunnen onmogelijk gezien worden als een eerlijke poging om het gestelde probleem op te lossen, maar komen neer op een gok. Zoals in het wedstrijdreglement wordt voorzien, heeft de wedstrijdjury na rijp beraad beslist om dergelijke inzendingen te neutraliseren (d.w.z. dat er geen rekening mee wordt gehouden bij het toekennen van scores). Gebaseerd op de aangepaste scores werd een nieuwe rangschikking opgesteld, die u hierboven kan raadplegen.