PHL organiseert de 4de editie van de Vlaamse Programmeerwedstrijd

Reglement

PHL congress

Inschrijving

Inschrijven gebeurt liefst zo vroeg mogelijk (vanaf ) en zeker vóór . In principe laten we max. 500 deelnemers toe. Inschrijven kan per team van 3 personen. Bij de inschrijving moet vermeld worden (*) naam, geslacht, t-shirtmaat van de drie teamleden, instelling waar elk studeert, e-mail van alle deelnemers, of het team zelf zijn laptop meebrengt ofwel gebruik wil maken van een van onze machines (er zijn laptops ter beschikking met prioriteit voor teams uit het secundair onderwijs), een selectie van programmeertalen waarvan het team (eventueel) gebruik zal maken tijdens de wedstrijd en optioneel een begeleider (met vermelding van e-mail) van het team.

Enkel deelnemers die studeren of werken in Vlaanderen zijn toegelaten. De drie teamleden mogen studeren in verschillende instellingen en mogen van verschillend niveau zijn (secundair/hoger/afgestudeerd).

Als elk lid van een team in het secundair onderwijs zit, dan behoort dat team tot categorie I. Teams waarin deelnemers uit het secundair onderwijs zitten en ook minstens één (schakel)student zit uit een bacheloropleiding, behoren tot categorie II. Teams waarin minstens één student zit uit een masteropleiding, behoren tot categorie III. Ook afgestudeerden (als bachelor of master) en doctoraatstudenten en deelnemers uit de industrie behoren tot categorie III.

Een team hoeft geen begeleider te hebben, maar het kan. De rol van de begeleider is niet het helpen bij het programmeren (in het bijzonder wordt de begeleider tijdens de wedstrijd beschouwd als niet deel uitmakend van het team), en wordt niet verder door de wedstrijdorganisatie bepaald. Het registreren van begeleider legitimeert de aanwezigheid van de begeleider op de locatie van de wedstrijd, en geeft hem/haar recht op dezelfde catering als de teams. Tijdens de wedstrijd hebben de begeleiders geen toegang tot de programmeerruimten.

Datum en locatie

De wedstrijd gaat door op in PHL Congress, Elfde Liniestraat 23a, 3500 Hasselt. Registratie kan vanaf , de eigenlijke wedstrijd begin (stipt) om .

Opgaven

De opgaven worden opgesteld door medewerkers van de wedstrijdorganisatie. Elk team krijgt 5 opgaves voorgeschoteld, die tijdens de wedstrijd moeten opgelost worden. De drie categorieën krijgen verschillende opgaves, en de moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de verwachte programmeerervaring van de deelnemers.

Rangschikking

De rangschikking is in de eerste plaats gebaseerd op het aantal correct opgeloste opgaven. Bij ex aequo wordt de totale submissietijd + totale straftijd van een team gebruikt: hoe korter die is, hoe beter de rangschikking. De totale submissietijd is de som van de submissietijden van de correcte oplossingen. De submissietijd van een correcte oplossing is de tijdsduur tussen het tijdstip van de submissie van die correcte oplossing en het begin van de wedstrijd (). De totale straftijd is de som van de straftijden voor elke foutieve inzending. De straftijd voor elke foutieve inzending is 20 minuten.

Verloop van de wedstrijd

Elk team beschikt over één laptop of één pc, en over slechts één toetsenbord en één scherm. Er is geen beperking op wat op de meegebrachte laptop mag staan. Elk team dat een pc van de PHL gebruikt, mag naar goeddunken programmeerinformatie meebrengen op een memory stick en/of CD. De deelnemers houden zich aan de regels van fair play, waaronder

  • geen toegang tot het internet zoeken
  • niet interfereren met de andere teams tijdens de wedstrijd
  • geen hulp van buitenaf proberen te verkrijgen
  • ...

Vragen of opmerkingen aan het adres van de jury over de opgaves of andere aspecten van de wedstrijd gebeuren via het communicatiesysteem dat deel uitmaakt van de wedstrijdinterface. In uitzonderlijke gevallen (b.v. technische problemen) kan rechtstreeks een vraag gesteld worden aan de leden van de organisatie die aanwezig zijn. Elk team ontvangt de opgaven op papier om . Tot kunnen oplossingen ingezonden worden: de inzendprocedure wordt uitgelegd tussen en . Zo snel mogelijk na elke inzending wordt aan het team meegedeeld hoe de inzending beoordeeld werd: correct, foutief+een standaard boodschap waarom (tijdslimiet overschreden, geheugenlimiet overschreden, runtime fout, compileert niet, linkt niet, ...). Uitleg over de boodschap kan bekomen worden bij de jury. Een inzending wordt als correct beschouwd indien die op de geheime testinput(vooraf door de jury vastgelegd) de juiste output produceert, binnen de gestelde tijdslimieten en geheugenlimieten. Deze limieten zijn ad hoc per taal+hardware bepaald en worden niet meegedeeld. Alle teams moeten programmeren in een aangewezen ruimte en plaats.

Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers zich vrij bewegen buiten de programmeerruimten, met inachtneming van de regels van fair play.

De inzendingen

De teams gebruiken enkel de ondersteunde programmeertalen: een team hoeft niet voor elk probleem dezelfde programmeertaal te gebruiken. De inzendingen blijven eigendom van de teams, en de organisatie zal geen ingezonden oplossingen (ook geen foutieve) verspreiden.

Drank en voedsel

Er wordt frisdrank voorzien vanaf voor alle deelnemers en begeleiders. Vanaf zijn er bovendien ook gratis broodjes voor alle deelnemers en begeleiders, mogelijk beperkt door bonnetjes.

Deelnemers mogen zelf ook drank en voedsel meebrengen, maar alcohol is niet toegelaten en zal ook niet door de organisatie voorzien worden.

Aanvaarding van de reglementen

Door hun deelname leggen de deelnemers zich neer bij de beslissingen van de jury en de organisatoren.